cee’s black & white photo challenge back of things

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg neumühlen

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st.pauli

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

cee’s black & white photo challenge

 

 

lens-artists photo challenge autumn

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st. pauli

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg eppendorf

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st.pauli

 

lens-artists photo challenge

lens-artists photo challenge summer

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

lens-artists photo challenge

 

 

photo for the week – 71 – dusk

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg harvestehude

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg grindel

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st. pauli

 

photo for the week

 

 

lens-artists photo challenge quiet moments

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg harvestehude

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg harvestehude

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

lens-artists photo challenge

 

 

 

one word sunday drama

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st. georg

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

one word sunday

 

 

cee’s fun foto challenge anything man made

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

cee’s fun foto challenge

 

 

sunshine’s macro monday – 42

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg altona

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

sunshine’s macro monday

 

 

one word sunday company

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

one word sunday

 

 

lens-artists photo challenge 96 – cropping the shot

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

before

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

after

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

before

hamburg eimsbüttel

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

after

hamburg eimsbüttel

 

lens -artists photo challenge

 

 

lens-artists photo challenge 95 – all wet

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg neustadt

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg neustadt

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

lens-artists photo chalenge

 

 

sunshine’s macro monday 39

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg altona

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

sunshine’s macro monday

 

 

hamburgs nature

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st. georg

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

 

hamburg st. georg

 

 

hamburgs springtime

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg st. pauli

ladybug

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

tulip

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

hamburg uhlenhorst

magnolia tree

 

 

mid-week monochrome 31

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg altstadt

 

 

© COPYRIGHT PHOTO ROBERT

 

 

 

hamburg övelgönne

 

mid-week monochrome